O PROJEKTU

 

Projekt „Žijeme na Trojmezí“ řeší problematiku soužití dvou skupin obyvatelstva v příhraniční oblasti Jablunkovského průsmyku. V našem regionu žije spousta smíšených rodin, kdy rodiče našich žáků mají různou národnost a často zvažují, zdali bude jejich potomek navštěvovat základní školu s polským nebo s českým jazykem vyučovacím. Vzniká tak velmi často pocit konkurenčního boje mezi školami, ze kterého vyplývají různé předsudky o kvalitě vzdělávání na daných školách. Tuto problematiku se vedoucí pracovníci škol pokoušeli řešit projektem podpořeným z ESF s názvem „Učitel 3. tisíciletí“, který měl za úkol nejen zvýšit odborné znalosti a dovednosti učitelů obou škol, ale také umožnit učitelům, kteří v rámci projektu pracovali v týmech, aby se navzájem lépe poznali. Projekt „Žijeme na Trojmezí“ odpovídá tematickému okruhu „Objevujeme Evropu a svět (naši sousedé ve střední Evropě, jejich kulturní zvyklosti a historické bariery, kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění - co máme společného a čím se odlišujeme)“. Výstupy projektu budou implementovány do ŠVP naší školy v průřezovém tématu Multikulturní výchova pro všechny.

Projektem „Žijeme na Trojmezí“ chceme navázat na projekt „Učitel 3. tisíciletí“, ale tentokrát se chceme zaměřit na spolupráci žáků pod vedením učitelů škol:

1. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

2. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace (pzsjablunkov.cz/Strona_glowna/0 )

3. Základná škola Nábrežná ul., Kysucké Nové Mesto (zsnabreznaknm.sk/)

V projektu plánujeme realizaci aktivit:

Aktivita 1 – Sejdeme se na Trojmezí

Aktivita 2 – Historie Trojmezí

Aktivita 3 – Kultura, řemesla a jazyky na Trojmezí:

  1. Naučme se písničky našich sousedů
  2. Kreatívny doping
  3. Setkání u příležitosti Noci s Andersenem
  4. Setkání při příležitosti Evropského dne jazyků