JABLUNKOVSKÁ LAŤKA

19.04.2015 21:06

Pořadatel : ZŠ Jablunkov

Datum : 21. 4.2015

Začátek : v 9.00 hodin

Přihlášky a prezentace : před začátkem soutěže 8.30 - 9.00 hod.

Místo : tělocvična ZŠ Jablunkov

Kategorie : mladší žákyně 6. – 7. třída

mladší žáci 6. – 7. třída

starší žákyně 8. – 9. třída

starší žáci 8. – 9. třída

Každá škola může přihlásit do každé kategorie maximálně 5 závodníků !

Odměny : první 3 závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobné věcné ceny .

Ředitel soutěže : Mgr Karin Walachová

Technické zajištění : Mgr. René Pilch

Zákaz používání obuvi s tmavou podrážkou !

Zpět