Sejdeme se na Trojmezí

SETKÁNÍ NA TROJMEZÍ SE VYDAŘILO 
3. října 2018 se žáci osmých ročníku ZŠ na Lesní s žáky PZŠ H. Sienkiewicze vydali autobusem na Hrčavu, aby se na Trojmezí setkali s partnerskou školou z Kysuckého Nového Města. V pořadí druhé setkání cca 130 žáků a 18 učitelů se už tradičně odvíjelo v přátelském duchu a to i navzdory tomu, že počasí sice nebylo deštivé, ale zima a vítr byl více než nepříjemné. Letos jsme žáky rozdělili do 13 smíšených družstev a vyslali na trasu, kde na ně čekalo celkem deset různých stanovišť. Měli možnost poznat nejrůznější aktivity z oboru branné výchovy, první pomoci, mohly uplatnit znalosti místopisu nebo předvést svou fyzickou zdatnost. Aktivity pro žáky připravili zaměstnanci DDM ve spolupráci s Českou a Polskou základní školou v Jablunkově a Městskou policií Jablunkov. Bohužel hasiči z Dolní Lomné letos nepřijeli, ale výborná spolupráce s panem Radovanem Koreněm z chaty Severka pokračovala. Finančně akci podpořilo město Jablunkov a MSK. 
Ocenění a poděkování patří nejenom dětem za vzájemnou pomoc- za to, že se povzbuzovaly, komunikovaly ve třech jazycích a spolupracovaly při plnění znalostních úkolů, ale také všem, kteří se podíleli na přípravě společného setkání. Těšíme se v roce 2019 na další ročník projektu Žijeme na Trojmezí- krásném místě setkání hranice tří států.
Mgr. René Pilch