Setkání u příležitosti Noci s Andersenem

Jak to vše probíhalo můžete shlédnout zde: padlet.com/zijemenatrojmezi/n3jbettqld28

V pátek 23. března proběhnul už 18. ročník společného pohádkového nocování. V naší školní družině jsme letos nocovali už po třinácté. Noc s Andersenem je stále jednou z nejoblíbenějších družinových akcí a to nás všechny moc těší. Tento rok se zúčastnilo Noci s Andersenem 125 dětí na naší škole, 10 dětí nás přišlo navštívit ze Slovenské republiky (Kysucké Nové Mesto), 10 dětí jelo nocovat na Slovensko a 10 dětí na PZŠ do Jablunkova. Tato akce proběhla v rámci projektu „ŽIJEME NA TROJMEZÍ“.                                                                                                                               

Albert Einstein tvrdil: „chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“ Noc s Andersenem je jednou z akcí školních družin, škol a knihoven, která si klade za cíl dětem ukázat, že čtení může být zábavné, hravé, ale také smysluplné.

Na letošní Noci s Andersenem jsme si mohli připomenout 180. výročí od napsání pohádky Statečný cínový vojáček. V roce 1928 vznikla krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce, koncem roku 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů. Rok 2018 připomíná také vznik Československa, pro nás také zajímavé téma.

Nyní už k dobrodružství, které zažily naše děti v pátek 23. března. V knihovně nám četl pan starosta Ing. Jiří Hamrozi, paní kronikářka Mgr. Libuška Ježowiczová s manželem, policista Mgr. Lukáš Kendzior. Děti luštily různé doplňovačky, kvízy, křížovky, pohádkové hádanky, psaly dopis známé osobnosti a jiné. Na městské radnici jsme přišli zhlédnout pohádku O veselém království (Divadlo Křesadlo), která se všem moc líbila. Další naučný program pro nás připravili hasiči, pod vedením Bc. Davida Sadowského. Na Noc s Andersenem si jednotka připravila prezentaci „hasičiny“ v rámci preventivně výchovné činnosti. Děti byly seznámeny s prací hasičů, mohly vidět jejich výbavu, dále byly poučeny o tom, jak se chovat při mimořádné události, jak se dovolat na tísňovou linku nebo jak poskytnout první pomoc. Vše si názorně procvičily a na závěr si venku prohlídly techniku.

Ve škole na nás čekala tradiční noční stezka odvahy pohádkovým lesem. Nechyběly ani zábavné soutěže a cvičení jógy, pozdrav slunci a pozdrav měsíci. Všechny nás pobavila balónková diskotéka v pyžamech a také velmi oblíbený večerní pohádkový ohňostroj, který odpálil pan Petr Gawlas, jemuž děkujeme.

Letos dětem na dobrou noc v odděleních školní družiny předčítaly pohádky vychovatelky ŠD, paní učitelky ze Slovenska, asistentky pedagoga, Vendulka Sikorová a Lucinka Martynková. O focení se postarala Bc. Veronika Křoková. Pan ředitel Mgr. Pavel Kantor nás přišel pozdravit a popřát hodně skvělých zážitků.

Chtěla bych jménem školní družiny touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: Jablunkovskému centru kultury a informací, všem čtenářům v knihovně, hasičům, vychovatelkám ŠD, asistentkám za skvělou spolupráci a aktivní přístup. Chtěli bychom moc poděkovat rodičům a paní učitelce Mgr. Věrce Trombikové za úžasné napečené dobroty a sladkosti.  

Milé děti, další Noc s Andersenem vypukne 29. 3. 2019.

Mgr. Eva Gawlasová, vedoucí vychovatelka ŠD Jablunkov

Tento projekt je spolufinancován rozvojovým programem MŠMT ČR a v rámci účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Jablunkova na rok 2018.