Setkání při příležitosti Evropského dne jazyků

Dne 26. 9. 2018 se kona na ZŠ Jablunkov Evropský den jazyků. Zúčastnili se ho žáci 6. ročníků ( 65 dětí) naší školy a také 15 žáků z Kysuckého Nového Města se svými pedagogy. Žáci měli možnost zapojit se do výuky slovenského, polského, ruského, německého, francouzského i španělského jazyka. Učitelé (paní Hamroziová, Peráčková, Byrtusová, Chupáčová a Madigárová Kubišová) si připravily pro děti aktivity tak, aby je motivovaly pro vhodný výběr druhého cizího jazyka, který žáky čeká v 7. ročníku. Žáci hodnotili den kladně a většina dětí byla schopna použít nová slovíčka, která se dnes naučili,  v závěrečném dotazníku.                                    Mgr. Petra Klimková Gaurová 
 

Ve středu 26. 9. 2018 jsme v rámci Dne evropských jazyků navštívili Základní školu v Kysuckém Novém Mestě na Slovensku, kde se 15 našich žáků šestých tříd zúčastnilo výuky ve slovenských třídách a učitelky Mgr. Blanka Kowolowska a Mgr. Libuše Kaletová si připravily hodiny českého jazyka pro slovenské děti. U této příležitosti jsme si vyzkoušeli, jak si navzájem rozumíme a jaké jsou shody a rozdíly mezi českým a slovenským jazykem.                                         

Vyučování proběhlo zábavnou formou a všem se moc líbilo. Byl to příjemně strávený a zároveň velmi poučný den.  

Za ZŠ Jablunkov     Mgr. Blanka Kowolowska 

 

Děkuji za příležitost účastnit se Evropského dne jazyků v Kysuckém Novém Mestě. Snažili jsme se co nejlépe reprezentovat naši školu a zrealizovat připravené hodiny v 6. a 5. třídách. Pro mě osobně byla návštěva slovenské školy potvrzením mého přesvědčení, že účast v projektech nabíjí energií a chutí zkoušet stále nové věci. Naši žáci byli ukáznění a cestovalo se nám s nimi dobře. L. Kaletová

Fotografie z naší školy si můžete prohlédnout zde: hanakantorova.rajce.idnes.cz/Evropsky_den_jazyku/

Fotografie ze slovenské školy si můžete prohlédnout zde: zsnabreznaknm.sk/europsky-den-jazykov-2018/