Historie Trojmezí

Na všech partnerských školách v 9. ročnících během měsíců září, říjen, listopad 2018 probíhala projektová výuka s tématikou novodobé historie na Trojmezí – druhá světová válka, holocaust, osudy hrdinů naší oblasti, historie Slezského knížectví spojená s posilováním vlastního uvědomění si identity žáků – „kdo jsme?“. Vytvořil se soubor výukových materiálů, které umožnil žákům vysvětlit příčiny holocaustu a jeho důsledky, prostřednictvím osobního prožitku pochopit pocity obětí nacismu (metoda tváří v tvář), poznat osud konkrétního člověka a seznámit se s různými skupinami obyvatel pronásledovanými nacisty. Vyučující vytvořili celkem 9 prezentací (3 ve slovenštině, 2 v polštině a 4 v češtině), 12 pracovních listů (4 ve slovenštině, 2 v polštině a 6 v češtině). Materiály v češtině se přeložily do polštiny a naopak. Materiály ve slovenštině se nepřekládaly – ty slouží k výuce pro praktickou práci se slovenským jazykem. Aktivita byla zakončena návštěvou památníku v Osvětimi.